Kontakt

Prezes Zarządu
Łukasz Ścibor
@: l.scibor@activship.com


Biuro Handlowe - rynek lądowy i morski
Alicja Bielawa
tel.: +48 606 348 434
@: a.bielawa@activship.com

 

Biuro Handlowe - rynek morski
Piotr Model
tel.: +48 512 196 180
@: p.model@activship.com

 

Biuro Handlowe - rynek jachtowy

Marek Zygnerski
tel.: +48 660 698 523
@: m.zygnerski@activship.com


Biuro Zaopatrzenia
Tomasz Stegienta
tel.: +48 606 280 301
@: t.stegienta@activship.com

Biuro Projektowe
Anna Kempka
tel.: +48 668 301 055
@: a.kempka@activship.com

 

Kierownik Produkcji Stoczniowej
Marcin Fabicki
tel.: +48 666 890 758
@: m.fabicki@activship.com

Siedziba główna:

Activ Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 4
83-032 Pszczółki, Polska

tel. + 48 58 692 05 23
fax: +48 58 692 80 22

email : info@activship.com

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000143622
Regon 192031572
NIP: 9570839508

Kapitał zakładowy: 310.000,00 zł w całości wpłacony.

DANE DO FAKTURY:

Activ Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 4
83-032 Pszczółki, Polska
NIP: 9570839508

Nasi partnerzy :

 • Chorwacja
 • Dania
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Holandia
 • Izrael
 • Korea
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Rosja
 • Wietnam
 • Włochy

 

 

kod

Ogólne warunki dostaw materiałów

            


European Union Funds